Duszpasterze
ks krzysztof

ks. Krzysztof ŻMIGRODZKI

Proboszcz Parafii

Dziekan Dekanatu Lubań

„A za nich Ja w ofierze poświęcam siebie samego”

(J 17,19)

ks. Patryk Zarzeczny

ks. Patryk Zarzeczny

Wikariusz

„Łaską jesteście zbawieni

przez wiarę”

ks. kan. ppłk mgr-lic. Mieczysław JACKOWIAK

ks. kan. ppłk mgr-lic. Mieczysław JACKOWIAK

Emeryt