Duszpasterze
ks krzysztof

ks. Krzysztof ŻMIGRODZKI

Proboszcz Parafii

Dziekan Dekanatu Lubań

„A za nich Ja w ofierze poświęcam siebie samego”

(J 17,19)

ks. Paweł MAJ

ks. Paweł MAJ

Wikariusz

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” J 8,32

ks. kan. ppłk mgr-lic. Mieczysław JACKOWIAK

ks. kan. ppłk mgr-lic. Mieczysław JACKOWIAK

Emeryt