Wspólnota Neokatechumenalna

neo
vvvv

O DRODZE NEOKATECHUMENALNEJ

Wspólnota Neokatechumenalna  ma za cel odnowę życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu w parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Polega ono na praktykowaniu tzw. trójnogu: słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, wspólnota. Droga Neokatechumenalna powstała z inicjatywy Hiszpanów- Kiko Argűello i Carmen Hernandez. Została powołana pod wpływem Soboru Watykańskiego II, podkreślającego potrzebę odpowiedzi Kościoła na szerzącą się sekularyzację. Pierwsze parafie w Madrycie stworzyły Wspólnoty Neokatechumenalne w latach 60. W Polsce pierwsza wspólnota Neokatechumenalna powstała w 1975 r. przy kościele ojców jezuitów w Lublinie. Według danych z 2009 r. Droga Neokatechumenalna istnieje w 820 diecezjach w 101 krajach na całym świecie. W 2001 r. w Polsce istniało 790 wspólnot neokatechumenalnych  w 350 parafiach, znajdujących się na terenie 35 diecezji.

Charyzmat i zadania Drogi Neokatechumenalnej w Kościele zostały rozpoznane przez Stolicę Apostolską jako jedna z form realizacji programu wtajemniczenia chrześcijańskiego w diecezjach i parafiach. Wtajemniczenie dorosłych było postulowane przez reformy soboru watykańskiego II. O takim charakterze tej nowej, posoborowej rzeczywistości Kościoła mówił papież Benedykt XVI w styczniu 2011 r.:

Droga jest formacją służącą doprowadzeniu do dojrzałej wiary parafian – osoby już ochrzczone, ale potrzebujące gruntownego wprowadzenia w program Chrystusowego Kazania na górze, poprzez nauczenie ich słuchania Słowa Bożego), aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia w liturgii (por. KL 14) oraz przeżywania miłości ((gr.) agapé) we wspólnocie chrześcijańskiej. W ramach tego programu formacyjnego do chrztu przygotowywane są także osoby niechrzczone. Ze względu na katechetyczny charakter oraz cel neokatechumenatu, którym jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, jest on realizowany w parafiach pod opieką pasterską proboszcza.

            Neokatechumenat to zespół dóbr duchowych, realizowany w Kościele katolickim na który składają się:

  1. Neokatechumenat – czyli katechumenat pochrzcielny dla osób dorosłych. Jest on narzędziem służącym biskupom do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już ochrzczonych. Obejmuje on katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne, rozwinięte według trzech faz wtajemniczenia chrześcijańskiego: Prekatechumenat, Katechumenat i Wybranie, podzielone na etapy odmierzane „przejściami” z odpowiednimi celebracjami. Katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych elementach życia chrześcijańskiego uwydatnionych przez sobór watykański IISłowie BożymLiturgii i Wspólnocie.
  2. Stałe wychowanie wiary – czyli życie wspólnoty wiernych w parafii po zakończeniu Neokatechumenatu
  3. Katechumenat chrzcielny – katechumenat dla nieochrzczonych osób dorosłych
  4. Służba katechezie – włączenie wspólnoty wiernych w działalność misyjną Kościoła katolickiego

Statut Drogi Neokatechumenalnej został ostatecznie zatwierdzony dekretem z 11 maja 2008 przez Papieską Radę do spraw Świeckich.

Formacja członka Neokatechumenatu obejmuje katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne, inspirowane trzema fazami wtajemniczenia chrześcijańskiego- prekatechumenat, katechumenat i wybranie, podzielonymi na etapy odmierzane przejściami z odpowiednimi celebracjami. W centrum całego neokatechumenatu jest synteza przepowiadania kerygmatycznego, przemiany życia moralnego i liturgii.

Prezbiterem Wspólnoty Neokatechumenalnej w naszej Parafii jest     ks. Paweł Maj

417450676 415949354117739 9155520412982218424 n
pantokrator2