Różaniec rodziców za dzieci
wspolnota rozanca
 • Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca.
 • Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami.
 • Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci.
 • Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.
 • Obecnie w naszej Parafii, Wspólnota która zawiązała się w marcu 2022 liczy prawie 160 osób. Jesteśmy w trakcie tworzenia 12 Róży. Są jeszcze wolne miejsca.
 • Chętnych rodziców (również dorosłych już dzieci), którzy chcieliby włączyć się w modlitwę różańcową za Dzieci prosimy o kontakt telefoniczny z Moderatorem 602 178 764
16648076449924 roza 1024x682 1
 • W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:
 • Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
 • Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
 • Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
 • Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół.
 • Uwaga:
 • W przypadku, gdy dziecko zmarło lub do modlitwy przystępują rodzice dziecka / dzieci zmarłych, intencje w odniesieniu do tych dzieci się zmieniają, to oznacza, że modlimy się za te dzieci tak, jak za osoby zmarłe – o życie wieczne dla nich, o pocieszenie dla rodziców i dla bliskich.

baner 2

ŚWIADECTWA

Różaniec Rodziców powstał, rozwija się i rozszerza przede wszystkim dzięki świadectwu i aktywności rodziców, którzy doświadczyli pomocy Boga przez modlitwę na różańcu i wstawiennictwo Matki Bożej. Świadectwo tego co dobrego stało się w życiu moich dzieci i mojej rodziny jest nasza radością i naszym sposobem dzielenia się tym co sami otrzymaliśmy.

Warto przekazywać świadectwo o tym jak Bóg pomógł nam, naszym dzieciom – nawet takie które uważamy za dość proste. Wiele razy zdarzyło się że proste słowa świadectwa pomogły innym rodzicom podjąć decyzję o włączeniu się do modlitwy, a potem w ważnych rodzinnych sprawach.

Mamy też doświadczenie że świadectwo rodzi świadectwo. Rodzice studenta uzależnionego od gier komputerowych po wysłuchaniu świadectwa zaczęli się modlić i to pomogło chłopcu w uwolnieniu się od tego nałogu. Dzieci dorosłe rodziców widząc ich modlących się razem przed obrazkiem MB Oliwskiej też zapragnęły tej modlitwy i wkrótce same dołączyły do Różańca Rodziców. Rodzice dzieci chorych czy też w jakiś sposób pokrzywdzonych, nie widząc innych możliwości, a słysząc świadectwo napełnieni otuchą też podejmowali modlitwę doświadczając pocieszenia.

przechwytywanie zawartosci sieci web 15 1 2023 153420 web.whatsapp.com

Przychodzi taki moment bezsilności, kiedy nic nie możemy zrobić. Możemy tylko zawierzyć Matce Bożej Modlitwa różańcowa jest bronią w walce ze złem. Oplatamy tym różańcem nasze dzieci, problemy. Matka otacza nasze dzieci płaszczem matczynej miłości. Gdzie możemy się zwrócić? Kto inny zrozumie lepiej matkę, jak właśnie nie Matka? W każdej róży jest dwadzieścia osób, mam takie przekonanie i wierzę w to, że jeżeli każdego dnia dwadzieścia osób modli się za moje dziecko, to ja nie muszę się martwić, co się z nim dzieje. Wiem, że ono jest chronione .

Agnieszka Jędrzejewska.


Doświadczyłam cudu
Sama doświadczyłam tego cudu, jak mój syn zaczął brać narkotyki i był na drodze ku śmierci. Nie wiedziałam, co mam zrobić, byłam bardzo bezsilna. Poprzez modlitwę różańcową dostałam wsparcie. Dzięki tej modlitwie i ludziom, którzy ze mną byli, byłam w stanie się podźwignąć i zmotywować swojego syna do leczenia. Mój syn dzięki temu żyje i jest wspaniałym człowiekiem. Dla mnie to jest cud. Ja też jestem w Róży i modlę się każdego dnia, bo mam tę wiarę, że mojemu dziecku nic nie grozi, że sobie poradzi.
Dorota Szczęsna

ulotka a5 rewers 724x1024 1

ROZWAŻANIA

Zamieszczamy komplety rozważań do poszczególnych tajemnic ukierunkowane na modlitwę rodziców. Nie są one obowiązkowe, a służą one jako materiały pomocnicze i tak je należy traktować. Każdy z rodziców może prowadzić rozważania według sobie dostępnych materiałów pomocniczych lub po prostu samodzielnie.

Zachęcamy aby korzystać z zestawów rozważań po kolei, czyli najpierw zestaw I, a następnie zestaw II. Po przejściu wszystkich rozważań z Zestawu I przejść do Zestawu II. A w tym czasie można znaleźć inne rozważania jakie będą nam odpowiadać lub nauczyć się samodzielnego prowadzenia rozważań nad daną tajemnicą. To w zasadzie jest naszym celem, aby modlitwa w Różańcu Rodziców rozwijała naszą osobista modlitwę. Zachęcamy aby na samym początku miesiąca w kilku pierwszych dniach odczytać stosowny do danej tajemnicy urywek z Pisma Świętego, i na bazie tego urywka po prostu podjąć rozważanie spraw swoich dzieci, rodziny i swego rodzicielstwa. Później przez cały miesiąc będziemy mieli w ten sposób daną scenę z Ewangelii i to pomoże nam w modlitwie.

Modlitwa jest pełna kiedy oprócz samego procesu modlitwy kończy się odniesieniem do konkretnej sytuacji życiowej i konkretnym postanowieniem do działania ku dobru naszych dzieci i naszych rodzin. Nawet wówczas kiedy jest to trudne i wymagające od nas samych, a w zasadzie właśnie wówczas.

noname