ks. Proboszcz KRZYSZTOF ŻMIGRODZKI

ks krzysztof

  • Urodzony 14.02.1979 r. w Legnicy.
  • W 1998 r. po maturze rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej, ukończone obroną pracy magisterskiej.
  • Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Legnickiej 22.05.2004r.
  • Po święceniach ukończył też Studia za zakresu Terapii Uzależnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
  • Przez całe życie związany z międzynarodową Wspólnotą Comunità Cenacolo, pomagającą młodym ludziom zmagającym się z uzależnieniami od narkotyków, w myśl S. Elwiry Petrozzi: „Uśmiech jednego narkomana, który powstaje jest więcej wart, niż całe złoto tego świata…”
  • Jako wikariusz posługiwał w Gryfowie Śląskim i w Jaworze, a jako proboszcz w malowniczych Rząsinach wśród wspaniałych ludzi.
  • Po przejściu na emeryturę ks. Mieczysława Jackowiaka, został skierowany i ustanowiony proboszczem w Parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu.
  • Wraz z licznie zaangażowanymi ludźmi stara się tworzyć wspólnotę wiary w nowym sposobie myślenia – w logice Chrystusa, który okazuje swą moc w niemocy człowieka.
  • Kiedyś w Medjugorie doświadczył cudu, który nie przestaje trwać. Jak twierdzi, jest zwykłym człowiekiem, któremu Pan Bóg pozwala zobaczyć rzeczy niezwykłe.
  • W grudniu 2023r. został dziekanem Dekanatu Lubań.